Liên Hệ

Liên Hệ Với Khách Sạn

 

Address: 11559 Ventura Boulevard, Studio City, CA 91604
Phone: 555.748.6051
Fax: 555.748.6051

Gửi Yêu Cầu Đến Merit

Nếu quý khách có bất kỳ yêu cầu nào, xin đừng ngại liên hệ hoặc để lại tin nhắn cho chúng tôi theo mẫu dưới đây

Merithalong - Contact